Lisää sähkökalustoa käyttöön – Postin kotiin kuljetettavat paketit jaetaan sähköautoilla Helsingin lisäksi nyt myös Turussa, Tampereella, Espoossa ja Vantaalla

Nissan

Posti kertoi lokakuussa uudesta puhtaan kuljetuskaluston tiekartasta, joka sisältää suunnitelman jopa tuhansien uusien sähkö-, biokaasu- ja vetyautojen käyttöönotosta seuraavan kahdeksan vuoden kuluessa. Sähköpakettiautoja Postilla oli viime vuoden loppuun mennessä jo runsas 200 ja kuluvan vuoden aikana niitä hankitaan satakunta lisää.  

Nyt yksi konkreettinen uudistus, jonka lisääntyvä sähköinen kalusto mahdollistaa, on täysin sähköisellä kalustolla tehtävän pakettien kotiinkuljetuksen laajeneminen Helsingin lisäksi Espooseen, Vantaalle sekä suureen osaan Turkua (20-alkuinen postinumeroalue) ja Tamperetta (33-alkuinen postinumeroalue). 

Posti käynnisti vuonna 2021 toimintamallin, jossa paketin vastaanottaja saa tarkan ajan ja reaaliaikaisen karttaseurannan toimitukselleen. Samassa yhteydessä kotiin kuljetuksia, joissa on käytössä tarkentuva toimitusaika ja karttaseuranta, aloitettiin tekemään Helsingissä 100-prosenttisesti sähköautoilla. Nyt vastaava sähköautoilla jakelu siis laajenee edellä mainituille alueille.   

Kaikki Postin käyttämä sähkö on uusiutuvaa, joten sähköisellä jakelukalustolla tehtävä pakettien kotijakelu on täysin fossiilitonta. Joulun ruuhkaisimmilla viikoilla, tai esimerkiksi kaluston rikkoontuessa, kotiinkuljetusta saatetaan poikkeuksellisesti joutua tekemään myös muilla kuin sähköautoilla. Tässä tapauksessa ajossa käytettäisiin uusiutuvaa dieseliä. 

”Investoimme merkittävästi uuteen fossiilivapaaseen sähkö-, biokaasu- ja vetykalustoon. Emme halua puhua vähäpäästöisyydestä yleisellä tasolla vaan kerromme mieluummin, kun jokin jakelukokonaisuus kyetään tekemään aidosti ja todistettavasti täysin fossiilivapaasti. Nyt voimme Helsingin, Espoon, Vantaan, Turun ja Tampereen kotiin jaettavien pakettien osalta näin sanoa, mistä olemme erityisen iloisia”, sanoo Postin vastuullisuusjohtaja Noomi Jägerhorn

Posti on sitoutunut kuljettamaan täysin fossiilivapaasti, alihankittu kuljetus mukaan lukien, vuoteen 2030 mennessä. Jo sitä ennen täysin fossiilivapaiden kuljetusten osuus kasvaa nopeasti, mistä nyt kerrottu pakettien kotiinkuljetus on hyvä esimerkki. Kaiken toiminnan osalta Posti lupaa olla nettonollassa vuoteen 2040 mennessä. Postin nettonollapäästötavoite sai SBTi:n hyväksynnän ensimmäisenä logistiikkayhtiönä maailmassa.