BMW nousi autoalan vastuullisimmaksi valmistajaksi Dow Jonesin Sustainability Indices -indeksissä

BMW valittiin maailman vastuullisimmaksi autoyhtiöksi. Se on ainoa autovalmistaja, joka on toistuvasti nimetty alan johtajien joukkoon yritysten vastuullisuutta arvioivien Dow Jones Sustainability -indeksien historiassa.

BMW nousi Ajoneuvot (Automobiles) -kategorian kärkeen S&P Dow Jones Indices -yhtiön Dow Jones Sustainability Indices World and Europe (DJSI) -indeksin viimeisimmässä luokituksessa, jossa se sai 80 pistettä 100 mahdollisesta.

Vuonna 2020 arvioitiin yhteensä 39 autoteollisuuden yritystä. Tulokset osoittivat, että BMW on parantanut vastuullisuuttaan kaikilla kolmella arviointialueella (hallinto ja talous, ympäristö, sosiaalinen ulottuvuus).

”Ilmastonmuutoksen torjunta ja resurssien käyttö ratkaisevat yhteiskuntamme ja BMW:n tulevaisuuden. Tästä syystä olemme tehneet kestävyydestä ja resurssitehokkuudesta liiketoimintamme ydintä ja omaksuneet tämän lähestymistavan kaikissa toiminnoissamme. Mielestämme voimme muokata tulevaisuuttamme menestyksekkäästi vain näin, koska liiketoimintamallimme ja kestävä tapa toimia ovat meille yhtä ja samaa”, Oliver Zipse, BMW:n pääjohtaja sanoo.

BMW:n nykyinen johtoasema Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä heijastaa jatkuvia parannustoimenpiteitä, joita yritys on jo toteuttanut viime vuosina. Esimerkiksi kansainvälisessä tuotantoverkossaan BMW on vähentänyt energiankulutusta 40 prosenttia tuotettua ajoneuvoa kohti ja hiilidioksidipäästöjä noin 70 prosenttia vuodesta 2006 lähtien.

Kaikki tuotantolaitokset hankkivat käyttämänsä sähkön yksinomaan uusiutuvista lähteistä. BMW on vähentänyt myös Euroopassa myytyjen uusien ajoneuvojensa hiilidioksidipäästöjä noin 42 prosenttia vuosien 1995 ja 2019 välillä. Yhtiö on rakentanut järjestelmällisesti korkeat ympäristö- ja sosiaaliset standardit toimitusketjunsa hallinnalle ja on alalla johtoasemassa.

Nyt BMW on ottamassa seuraavia askelia ilmastonmuutoksen torjunnassa ja kohti vastuullista resurssien hallintaa. Se esitteli heinäkuussa uuden strategisen suunnan kestävään kehitykseen.

Yhtiö asettaa itselleen selkeät tavoitteet hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle vuoteen 2030 asti. Uutta on, että nämä tavoitteet ulottuvat ensimmäistä kertaa koko ajoneuvon elinkaareen, toimitusketjusta tuotantoon käyttövaiheen loppuun asti. Tavoitteena on vähentää ajoneuvokohtaisia hiilidioksidipäästöjä vähintään kolmanneksella. BMW:n vuonna 2019 tuottaman yli 2,5 miljoonan ajoneuvokannan osalta tämä vastaisi yli 40 miljoonan tonnin hiilidioksidipäästöjä koko elinkaaren aikana vuoteen 2030 mennessä.

BMW pyrkii nyt vähentämään tuotantopäästöjään (soveltamisala (Scope) 1 + 2) 80 prosentilla vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Hiilidioksidipäästöt ovat silloin alle 10 prosenttia vuoden 2006 tasosta.

Sen lisäksi, että BMW hankkii sataprosenttisesti vihreän energiaa vuodesta 2020 eteenpäin, se investoi järjestelmällisesti energiatehokkuuden optimointiin. Tuotannon jäljellä olevat hiilidioksidipäästöt kompensoidaan maailmanlaajuisesti asianmukaisilla todistuksilla. Tämä tarkoittaa, että BMW:n tuotanto on ilmastoneutraalia kaikilla tehdasalueilla vuodesta 2021 alkaen.

Tavoitteena on vähentää BMW:n ajoneuvojen hiilidioksidipäästöjä 40 prosenttia kilometriä kohden vuoteen 2030 mennessä. Tämä saavutetaan laajentamalla sähköistä liikkuvuutta massiivisesti. Kymmenen vuoden kuluttua teillä pitäisi olla yhteensä yli seitsemän miljoonaa sähköistettyä BMW:n ajoneuvoa ja noin kaksi kolmasosaa niistä täysin sähköisellä voimalinjalla.

BMW vähentää myös ajoneuvokohtaisia toimitusketjun hiilidioksidipäästöjä 20 prosenttia vuoden 2019 tasosta. Tavarantoimittajan hiilijalanjälki otetaan päätöksentekokriteeriksi hankintamenettelyissä jatkossa. Yritys on ensimmäinen autovalmistaja, joka on asettanut konkreettiset CO2-tavoitteet toimitusketjulleen.

BMW on sitoutunut tiukasti Pariisin ilmastosopimukseen. Nämä uudet tavoitteet asettavat yrityksen kurssille, joka on huomattavasti kunnianhimoisempi kuin kahden asteen tavoite.

Lähde: MyNewsDesk