Liikenteen päästöt pienemmiksi

Helsingin seudun kunnissa ja organisaatioissa on meneillään hyvä vire liikenteen päästöjen alentamisessa. Espoon ja Vantaan kaupungit sekä Posti ovat liittyneet BioSata-projektiin, joka siirtää pääkaupunkiseudun bussit ja työkoneet käyttämään tähde- ja jätepohjaisia biopolttoaineita. HSL:n tilaama bussiliikenne ja Helsingin kaupungin hyötyajoneuvot mukaan lukien työkoneet siirtyvät käyttämään vain uusiutuvia polttoaineita vuoteen 2020 mennessä. Nyt myös Espoon ja Vantaan kaupungit pyrkivät nopeuttamaan biopolttoaineiden käyttöönottoa hyötyajoneuvoissaan.

–    Tämä on meille kaikille todella hyvä uutinen, sillä se vähentää entisestään liikenteen päästöjä pääkaupunkiseudulla. Sekä hiilidioksidipäästöt, että hiukkaspäästöt vähenevät, hanketta vetävä HSL:n hankejohtaja Reijo Mäkinen sanoo.

Keskeisten toimijoiden mukanaolo BioSata-hankkeessa mahdollistaa nopean siirtymisen biopolttoaineisiin. HSL, Stara, Neste, UPM, St1, Teboil, Työ- ja elinkeinoministeriö Valtiovarainministeriö ja VTT sekä uusina toimijoina Espoon ja Vantaan kaupungit. Posti on mukana seuraamassa kehitystä. Työ-ja elinkeinoministeriö on hankkeen päärahoittaja.  Toimijat pyrkivät yhdessä mahdollisimman laajaan biopolttoaineiden käyttöön. BioSata-tavoitteisiin olikin kirjattu, että HSL ja Stara toimivat tiennäyttäjinä niin pääkaupunkiseudun muiden toimijoiden kuin muidenkin kaupunkiseutujen osalta siirtymisessä hiilineutraaliin liikenteeseen. Hanke on osa pääkaupunkiseudun Smart & Clean -projektia, jonka tavoitteena on maailman houkuttelevin päästötön liikkuminen.

–    Kestävästi tuotetut biopolttoaineet ovat merkittävässä asemassa Helsingin seudun liikenteen päästötavoitteissa. BioSata–hankkeella voidaan nopeuttaa siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista, kertoo hankkeen synnyttämisessä mukana olleen Pääkaupunkiseudun Smart & Clean -säätiön toimitusjohtaja Tiina Kähö.

Korkealuokkaisten nestemäisten biopolttoaineiden etuna on, etteivät ne edellytä uusia ajoneuvoja tai uutta jakeluinfrastruktuuria. Biopolttoaineiden kohdennetulla käytöllä voidaan lisäksi alentaa lähipäästöjä. Vanhemmissa autoissa ja työkoneissa uusiutuva diesel leikkaa hiukkaspäästöjä jopa kolmanneksen. Parhaimmillaan biopolttoaineet alentavat koko polttoaineketjusta aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 80–90 prosenttia verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

BioSata on Euroopankin mittakaavassa merkittävä kehittyneitä biopolttoaineita edistävä hanke. Hankkeessa tehdään myös seurantamittauksia. HSL:n pääkaupunkiseudun liikenteessä on noin 1 400 bussia, jotka kuluttavat noin 40 000 tonnia polttoainetta vuosittain. Helsingin rakentamispalveluliikelaitoksen Staran omassa kalustossa käyttämä polttoainemäärä on noin 2 000 tonnia. Espoon ja Vantaan autot ja työkoneet toisivat tähän lisää noin 1200 tonnia polttoaineita. Suomessa tuotetaan kaikkiaan noin 500 000 tonnia biopolttoaineita vuodessa