Ford keskeyttää toistaiseksi Euroopan auto- ja moottorituotantonsa

  • Ford keskeyttää autojen ja moottoreiden valmistuksen suurimmilla tehtaillaan manner-Euroopassa torstaina 19.3.

  • Tuotannon tilapäisen keskeytyksen arvellaan kestävän useita viikkoja. Kestoon vaikuttaa muun muassa pandemiatilanteen kehittyminen, kansalliset rajoitukset ja alihankkijoiden tilanne.

  • Toimenpiteisiin vaikuttivat muun muassa eri maiden asettamat rajoitukset matkustamiseen ja henkilökohtaisiin kontakteihin. ​

Ford keskeyttää toistaiseksi autojen ja moottoreiden valmistuksen manner-Euroopan tehtaillaan koronavirustilanteen vuoksi. Tuotanto keskeytetään 19.3. alkaen ja katkoksen arvellaan kestävän viikkoja.

Maailman Terveysjärjestön (WHO) määritti Euroopan koronaviruspandemian keskukseksi tartuntatapausten määrän noustua merkittävästi viime päivien aikana. Tartuntamäärien ennustetaan myös kasvavan jatkossa nopeasti. Fordin päätös tilapäisestä tuotannonkeskeytyksestä auttaa omalta osaltaan pyrkimyksessä estää viruksen leviämistä.

“Vaikka koronaviruksen vaikutus toimipisteissämme on onneksi ollut pieni tähän mennessä, sen vaikutukset työntekijöihimme, jälleenmyyjiimme, toimittajiimme ja asiakkaisiimme – niin kuin koko Euroopan yhteisöön kokonaisuudessaan – ovat ennalta arvaamattomia,” sanoo Stuart Rowley, President, Ford of Europe. “Käynnissä olevalla kriisillä on dramaattiset vaikutukset Euroopan maihin ja teollisuuteen. Tämän ja eri maiden asettamien matkustamista ja henkilökohtaisia kontakteja koskevien rajoitusten vuoksi keskeytämme tilapäisesti tuotannon manner-Euroopan tehtaillamme.”

Tänään ilmoitetut toimenpiteet ovat jatkoa yhtiön viime viikolla voimaan tulleelle etätyöohjeistukselle, joka velvoittaa kaikki henkilöt työskentelemään kotona, mikäli työtehtävä ei välttämättä vaadi työpaikalla läsnäoloa. Etätyöt jatkuvat toistaiseksi, mikä myös auttaa viruksen leviämisen torjumisessa.

Lähde: MyNewsDesk