Verohallinto määräsi autoveroa maksuun 493 miljoonaa euroa

auto

Autoveroa määrättiin maksuun 134 000 ajoneuvosta vuonna 2021. Valtaosa autoverosta määrättiin uusista henkilöautoista. Verohallinto julkaisee autoverotilastoja nyt ensimmäistä kertaa avoimena datana. Tilastot ovat hyödynnettävissä vero.fistä löytyvästä tilastotietokannasta.   Autovero maksetaan kertaluonteisesti ajoneuvosta, jota ei ole Suomessa aiemmin rekisteröity tai otettu käyttöön. Ajoneuvoveroa maksetaan puolestaan liikennekäytössä olevista ajoneuvoista vuosittain. Ajoneuvoveron keräämisestä vastaa Traficom, eikä sen määrä näy Verohallinnon nyt julkaisemissa tilastoissa.  – Autovero on suhdanneherkkä vero. Sen tuotto riippuu erityisesti uusien autojen keskimääräisistä hiilidioksidipäästöistä sekä verotettavien ajoneuvojen määrästä. Viime vuonna määrättyjen autoverojen määrää pienensivät myös ruuhkat autoveroilmoitusten käsittelyssä, autoverotilastoista vastaava ylitarkastaja Jenna Lempiäinen kertoo.   Käsittelyruuhkat alensivat määrättyjä autoveroja noin 100 miljoonalla eurolla, mikä tulee näkymään vuoden 2022 tilastoissa. Toinen autoveron määrää tilapäisesti vuonna 2021 laskenut syy...

Lue lisää